ซื้อ Cookie Card ออนไลน์
ผ่านทางระบบบริการ
ibaht

1. จะต้องเป็นสมาชิกของ Ini3 Visa ก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน” ทางด้านขวามือของหน้าแรก หรือ คลิกที่นี่หากท่านใดเป็นสมาชิก Ini3 Visa อยู่แล้ว (ไอดีเล่นเกมของ Ini3) สามารถกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย

2. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก Ini3 Visa เรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลสมาชิกที่ท่านได้กรอกไปให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน

3. เลือกที่เมนู "ซื้อคุกกี้" จากนั้นให้คลิกที่รายการสินค้าที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "Buy" ดังภาพด้านล่าง4. เลือกช่องทางการชำระเงินผ่านบริการ ibaht
5. เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ ibaht


วิธีการชำระเงินผ่านระบบ ibaht (สมัครสมาชิก ibaht คลิกที่นี่)


1. เมื่อท่านเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน ibaht ระบบจะแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อ เมื่อเช็คข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทำการ กรอก ID/ Passward และ Security Code ของ ibaht ให้ถูกต้องจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "ชำระ"


3. ระบบจะทำการหักยอดเงินตามที่ระบุ และ แสดงหน้าจอเตือนอีกครั้งถึง ID ในการสั่งซื้อและให้ตรวจเช็คที่ประวัติการซื้อเพื่อรับ Serial Code และ Password


4. รับ Serial Cookie ที่หน้าประวัติการซื้อ