ซื้อ Cookie Card ออนไลน์
ผ่านทางระบบ SCB Easy Net
ขั้นตอนการซื้อคุกกี้ผ่านระบบ SCB Easy Net
(ระบบชำระเงินโดยตัดบัญชีออมทรัพย์) ของธนาคารไทยพานิชย์

1. ก่อนจะทำการซื้อ Cookie Card ออนไลน์ ท่านจะต้องเป็นสมาชิกของ Ini3 Visa ก่อน โดยคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน” ทางด้านขวามือ
ของหน้าแรก หรือ คลิกที่นี่ แต่หากท่านใดเป็นสมาชิก Ini3 Visa อยู่แล้ว (ไอดีเล่นเกมของ Ini3) สามารถกรอก Username และ Password
เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลสมาชิกที่ท่านได้กรอกไปให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน


 
2. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ Cookie Card เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือก "ซื้อคุกกี้การ์ด" 
3. เลือกรายการสินค้าที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "Buy" ดังภาพด้านล่าง
 

4. เลือกช่องทางการชำระเงินเป็น SCB Payment Gateway5. ตรวจสอบรายการสินค้าที่ซื้อทั้งหมดอีกครั้ง และช่องทางการชำระเงิน
 6. เข้าสู่ระบบ SCB Payment Gateway ซึ่งใช้ user และ password เดียวกันกับ SCB Easy Net (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
SCB Easy Netได้ที่นี่ 
7. หากท่านสมาชิกเป็นลูกค้าใหม่ของ SCB ไม่เคยทำรายการผ่านเว็บไซต์นี้มาก่อน ระบบจะให้ทำการเลือกเบอร์มือถือที่ต้องการ
เพื่อส่ง SMS OTP (One Time Password) สำหรับทำรายการชำระเงิน เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "OK"
 

8. หลังจากได้รับ SMS OTP (One Time Password) แล้ว ให้ท่านกรอกลงในช่อง "Your One Time Password"
(กรณีที่ยังไม่ได้รับSMS OTP ให้กดปุ่ม "Resend" เพื่อรับ SMS อีกครั้ง)
 
 
9. เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ SCB Payment Gateway เรียบร้อย ระบบจะแสดงรายชื่อบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ดังหน้าต่างด้านล่าง
 
 
10. จากนั้นให้ท่านเลือกบัญชีที่ต้องการ เพื่อตัดชำระค่าสินค้า เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "Submit"
 
 
11. ระบบจะแสดงรายละเอียดการทำรายการของท่าน พร้อมจำนวนยอดเงินที่ท่านต้องชำระ หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย สามารถ
คลิกที่ปุ่ม "Pay" เพื่อยืนยันการชำระเงินทันที


12. กรณีที่ท่านมียอดเงินชำระที่สูงกว่าทางที่ร้านค้ากำหนดไว้ ระบบจะแสดง OTP อีกครั้ง


13. ให้ท่านกรอก OTP ที่ได้รับอีกครั้ง แล้วคลิกที่ปุ่ม "OK" เพื่อกลับเข้าสู่ร้านค้า
 

14. เสร็จสิ้นขั้นตอน ท่านสามารถรับ Serial Cookie Card ได้ที่หน้าประวัติการซื้อค่ะ


หมายเหตุ : 
ทางธนาคาร จะเก็บค่าธรรมเนียมในการทำรายการ 10 บาท/ครั้ง (ลูกค้าเป็นผู้ชำระเอง)
หากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้สินค้าในประวัติการซื้อ โปรดติดต่อ GM Hotline โทร. 0-2687-2777 (ในเวลาทำการ)